#2 Hans Blix

Hans Blix den förre svenske toppdiplomaten hamnade mitt i den politiska korselden mellan Irak och US, när han blev chef för FN.s vapeninspektörer 2000. Efter ett inspektionsuppehåll på närmare fyra år lyckades Blix efter två års långdragna förhandlingar få tillstånd av den irakiska regimen att påbörja inspektionerna på nytt. Under några månader genomfördes 700 inspektioner som alla entydigt pekade på att det inte fanns några massförstörelsevapen i Irak. Men det var en ständig kamp mot klockan eftersom president George W. Bush hade siktet inställt på att anfalla Irak och hävdade att man hade bevis för att Irak fortfarande hade tillgång till olika former av massförstörelsevapen.

USA var fast beslutet att genomdriva anfallet mot Irak och flyttade hela tiden fram positionerna och  ställde det ena kravet efter det andra, det sista gick ut på att Saddam Hussein skulle lämna Irak inom 48 timmar annars skulle ett anfall inledas mot Irak. Bushadminstrationen körde helt och hållet över de länder som antingen ville stoppa kriget helt och hållet eller ge inspektörerna mer tid för att leta efter massförstörelsevapen.

Trots uppenbara bevis på att regimen visade upp en samarbetsvilja och lät inspektionerna genomföras och  trots att man inte hittat några massförsörelsevapen i Irak. I gryningen den 20 mars 2003 träffar de första amerikanska missilerna sina mål i Bagdad. FN-inspektörernas arbete över. Ett krig som stred mot internationell lag eftersom det inte sanktionerats av FN, hade inletts. Ett krig som inletts på falska grunder och förfalskade bevis.

Den amerikanska ockupation  har orsakat ett enormt lidande för irakiska folket. Antal  döda kan mätas i hundratusental och människor som tvingats på flykt kan mätas i miljoner. I kölvattnet av invasionen följde: Inbördeskrig, sekterism, anarki, laglaglöshet, Al-Qaida, Islamiska Staten – och allt detta har orsakat: kidnappningar, brutalitet, våld och mord. Ockupationen har dessutom haft geo-politiska konsekvenser i regionen på grund av att Irak destabiliserats. Det fruktansvärda inbördeskrig som härjar i Syrien idag, eller det som händer i Jemen kan ses som en konsekvens av Irakkriget.

Hans Blix står framför en flygbild över Bagdad med sina kollegors namnteckningar. Det var den avskedspresent  han fick av sina kollegor när han slutade  som chef för UNMOVIC, FN:s inspektionsteam.

 

urbham
Jag heter Urban Hamid och arbetar som frilansjournalist, specialiserad på Mellanöstern. I och med att jag fokuserar på ett oroligt område, innebär det att jag ofta tvingas jobba som en krigskorre. Men jag sätter alltid den vanliga människan i förgrunden. För det är ju hon som är mest utsatt i moderna krig.